สรุปหวยหุ้นไทย เปิดเช้า บน วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเที่ยง บนวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย เปิดบ่าย บนวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเย็น บนวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย เปิดเช้า ล่าง วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเที่ยง ล่าง วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 
สรุปหวยหุ้นไทย เปิดบ่าย ล่าง วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเย็น ล่างวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 

#1 สรุปผลการวิเคราะห์หวยด้วยสถิติหวยที่ออกในวันพุธ งวด วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560

ชื่อ / ลำดับ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
ลำดับที่ 6
ลำดับที่ 7
ลำดับที่ 8
ลำดับที่ 9
ลำดับที่ 10
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน เปิดเช้า
4 (104)
0 (103)
5 (95)
3 (92)
8 (91)
7 (87)
9 (85)
1 (83)
2 (83)
6 (61)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน เปิดเช้า
4 (61)
3 (55)
5 (48)
7 (47)
8 (45)
9 (45)
0 (44)
1 (41)
6 (32)
2 (24)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน เปิดเช้า
0 (59)
2 (59)
5 (47)
8 (46)
4 (43)
1 (42)
7 (40)
9 (40)
3 (37)
6 (29)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง เปิดเช้า
5 (107)
4 (103)
6 (95)
9 (93)
1 (89)
8 (87)
2 (84)
7 (83)
0 (72)
3 (71)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง เปิดเช้า
1 (49)
5 (49)
6 (48)
0 (46)
9 (46)
8 (43)
2 (42)
4 (42)
7 (42)
3 (35)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง เปิดเช้า
4 (61)
5 (58)
6 (47)
9 (47)
8 (44)
2 (42)
7 (41)
1 (40)
3 (36)
0 (26)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน ปิดเที่ยง
7 (104)
4 (94)
3 (92)
5 (91)
9 (91)
6 (90)
8 (85)
0 (83)
1 (82)
2 (72)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน ปิดเที่ยง
6 (53)
4 (51)
7 (49)
0 (46)
3 (44)
5 (43)
8 (40)
9 (40)
2 (39)
1 (37)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน ปิดเที่ยง
7 (55)
9 (51)
3 (48)
5 (48)
1 (45)
8 (45)
4 (43)
0 (37)
6 (37)
2 (33)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง ปิดเที่ยง
0 (98)
1 (98)
4 (98)
3 (92)
6 (92)
8 (90)
2 (89)
5 (80)
9 (74)
7 (73)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง ปิดเที่ยง
1 (59)
0 (54)
3 (47)
2 (46)
6 (45)
7 (45)
4 (42)
8 (37)
5 (36)
9 (31)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง ปิดเที่ยง
4 (56)
8 (53)
6 (47)
3 (45)
0 (44)
5 (44)
2 (43)
9 (43)
1 (39)
7 (28)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน เปิดบ่าย
0 (104)
3 (103)
1 (100)
6 (93)
8 (89)
2 (83)
9 (82)
4 (79)
7 (76)
5 (71)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน เปิดบ่าย
3 (64)
1 (57)
0 (53)
2 (45)
8 (43)
6 (41)
7 (39)
4 (36)
5 (31)
9 (31)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน เปิดบ่าย
6 (52)
0 (51)
9 (51)
8 (46)
1 (43)
4 (43)
5 (40)
3 (39)
2 (38)
7 (37)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง เปิดบ่าย
7 (104)
9 (103)
3 (94)
5 (90)
0 (88)
2 (87)
8 (81)
1 (80)
6 (77)
4 (76)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง เปิดบ่าย
0 (52)
7 (49)
1 (46)
9 (45)
3 (44)
5 (44)
6 (44)
2 (41)
8 (38)
4 (37)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง เปิดบ่าย
9 (58)
7 (55)
3 (50)
2 (46)
5 (46)
8 (43)
4 (39)
0 (36)
1 (34)
6 (33)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน ปิดเย็น
4 (105)
6 (97)
1 (96)
5 (96)
0 (92)
8 (89)
2 (80)
7 (78)
3 (75)
9 (74)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน ปิดเย็น
6 (51)
1 (50)
4 (49)
5 (49)
0 (48)
8 (48)
2 (43)
3 (35)
7 (34)
9 (34)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน ปิดเย็น
4 (56)
5 (47)
1 (46)
6 (46)
0 (44)
7 (44)
8 (41)
3 (40)
9 (40)
2 (37)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง ปิดเย็น
0 (108)
1 (97)
6 (95)
7 (91)
2 (90)
8 (89)
4 (80)
9 (79)
5 (76)
3 (75)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง ปิดเย็น
8 (53)
0 (51)
6 (48)
1 (47)
7 (47)
9 (44)
5 (40)
2 (39)
4 (36)
3 (35)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง ปิดเย็น
0 (57)
2 (51)
1 (50)
6 (47)
4 (44)
7 (44)
3 (40)
5 (36)
8 (36)
9 (35)

*** ตัวเลขในวงเล็บ () คือจำนวนครั้งที่ออก